پیشخوان خدمات الکترونیک آینده ساز

اطلاعیه

نکات مهم جهت کاربری کارفرمایان :

  • کارفرمایان گرامی برای اولین بار پس از مراجعه به آدرس مذکور و انتخاب بخش کارفرمایان با نام کاربری قدیمی خود و 2بار تکرار نام کاربری بعنوان کلمه عبور می توانند در سایت پیشخوان وارد پروفایل شرکت شوند.
  • پس از ورود، برای اولین بار نماینده کارفرما موظف است فایلی حاوی معرفی نامه خود بعنوان نماینده شرکت متبوع با ذکر دقیق اطلاعات پرسنلی (نام، نام خانوادگی، نام پدر، کدملی) و همچنین یک شماره تماس همراه (موبایل) معتبر و در دسترس را بارگزاری نماید
  • همچنین نماینده کارفرما بعد از مراحل بالا ملزم به تعریف کلمه عبور جدید می باشد

نکات مهم جهت کاربری اعضای فعال و بازنشسته :

  • اعضای محترم و بازنشستگان گرامی برای اولین بار پس از مراجعه به آدرس مذکور و انتخاب بخش ورود اعضا با کدملی و شماره موبایل شخصی می بایست نسبت به تعریف کلمه عبور اقدام نمایند و وارد پروفایل شخصی خود شوند.